:: lördag 16 oktober 2010, kl 12.00 :: dagar kvar ::

Tävlingsinfo

Tävlingsregler

För att få delta i Bålsta Halvmarathon måste du under året fylla minst 17 år. Detta enligt svenska friidrottsförbundets regler. För Sparbanksloppet finns ingen åldersbegränsning.

Nummerlapp ska bäras väl synlig på bröstet. Mästerskapslöpare har även lapp med klasstillhörighet på ryggen.

Barnvagnar, joggingvagnar, rullstolar, inlines, rullskidor, cykel, stavar eller dyl. är inte tillåtet.

Maxtiden du får vara ute på banan är tre timmar. Över tre timmar räknas inte loppet som fullföljt och därmed får du inte heller någon sluttid eller officiellt slutresultat.

Deltagande sker som alltid på egen risk. Eftersom loppet går på allmänna gator, vägar och cykelbanor, beakta normalt gällande trafikregler. Försök hålla till vänster på gator och till höger på cykelbanor. Vissa avsnitt av banan har ordentliga avspärrningar för annan övrig trafik men där det inte låter sig göras har placerat ut ett stort antal banvakter för att i görligaste mån ge deltagare fritt fram. Även den lokala Polisen hjälper oss med detta.


© Bålsta IK 2010